Autoelektričar

Komplet servis

auto-klima uređaja

sa održavanjem

Servis auto-klime Mića Zvezdara 065/242-69-73

Auto-klima uređaj ima ulogu kontrole temperature u kabini Vašeg automobila. Pri tome on služi i regulaciji vlažnosti vazduha, pa se tako mogu lako odmagliti i stakla kada je napolju hladno vreme.
Da bi ste umeli da pravilno da koristite auto klimu i da izbegnete pojavu neprijatnih mirisa, bilo bi dobro da se upoznate sa principom na kom radi klima uređaj u automobilu.

Dobro je znati princip po kome klima uređaj radi, kako bi produžili životni vek klima uređaja i rešili se neprijatnih mirisa. Preporuka je redovan servis kod Autoelektričara Miće na Zvezdari.

Auto klime u današnje vreme uglavnom koriste gas pod oznakom Freon R-134a koji se smatra bezbednijim gasom od prethodnika. Klime se upravljaju manuelno ili automatski. Manuelno upravljanje podrazumeva da korisnik upravlja sistemom, bira nivo komfora koji želi da postigne i podešava sistem da bi došao do tog nivoa. Automatsko upravljanje podrazumeva da radom klima uređaja upravlja računar, koji u obzir uzima različite parametre, kao što su spoljna i unutrašnja temperatura pa prema tome određuje na koji će način regulisati temperaturu u kabini automobila.
Auto klima uređaj

Najvažniji delovi sistema i funkcionisanje klima uređaja u automobilu


Kompresor

povećava pritisak gasa koji dolazi sa isparivača. Pogoni ga motor automobila, preko radilice, kaiša i elektromagnetnog kvačila. Kaiš pokreće pumpu, ona povećava pritisak gasu i izbacuje ga prema hladnjaku. Kompresor može da sabija gas, ne i tečnost. Pojava kada se pomešaju tečnost i gas u kompresoru naziva se hidroudar i po pravilu je kobna po kompresor. Kada se skida kompresor,obavezno treba zameniti sve skinute kaiševe.

Hladnjak (kondenzator) klime

je postavljen iza kompresora u sistemu klima uređaja. Smešten je pored ili ispred hladnjaka rashladne tečnosti za motor automobila. Gas prima toplotu od vazduha iz auta, a odaje toplotu spoljašnjem vazduhu preko kondenzatora. Osim toga, gas se greje sabijanjem. Dakle, namena kondenzatora je da ohladi gas. Kada se ohladi, gas postaje tečan i ostaje pod visokim pritiskom.
Auto klima uređaj
Auto klima uređaj

Isparivač

se nalazi u kabini automobila. Izgleda slično hladnjaku, ali mu je namena da prima toplotu vazduha u kabini, a ne da je odaje. Rashladni fluid ulazi u isparivač kao mešavina gasa i tečnosti na niskom pritisku. U idealnom slučaju, nalazi se na 0°C (zato je potrebno odstraniti vlagu). Ovaj fluid ne ledi na ovoj temperaturi, ali ima vrlo nisku tačku ključanja. R-134a isparava na račun toplote preuzete od vazduha iz kabine. Ventilator kabine usisava topao vazduh iz kabine, koji prelazi preko isparivača i ohlađen se vraća u kabinu vozila. R-134a u gasovitom stanju, ulazi u kompresor, gde mu se povećava pritisak i ciklus počinje iznova. Isparivač, takođe, smanjuje vlažnost vazduha u kabini. Voda iz vazduha se kondenzuje na isparivaču. Ta vlaga se odvodi iz kabine posebnim crevom, tako da je normalna pojava da uočite baricu ispod auta kada radi klima uređaj, a auto stoji u mestu.

Isušivač vlage

je rezervoar napunjen granulama koje upijaju vlagu. Kada izađe iz hladnjaka, gas prolazi kroz isušivač vlage. On apsorbuje vodu koja je, eventualno, ušla u sistem. Odvođenje vlage iz sistema klima uređaja je bitno zbog toga što bi ta vlaga mogla da se kodenzuje i stvori kristale leda, koji bi eventualno mogli da oštete klima uređaj.

Ekspanzioni ventil

prevodi sistem u stanje niskog pritiska. Na tom mestu se sistem hladi. Ekspanzioni ventil služi za pretvaranje tečnosti koja je pod visokim pritiskom u mešavinu gasa i tečnosti. Ventil podešava potreban pritisak tečnosti da bi sistem funkcionisao. Kada mu se smanji pritisak, rashladni fluid može, ući u isparivač. Postoje dva tipa ekspanzionih ventila, termostatski i sa podešenim otvaranjem, ali sistem funkcionisanja i namena su isti. Kod sistema koji koriste ekspanzioni ventil sa podešenim otvaranjem, postoji “akumulator” umesto isušivača vlage. On se nalazi između isparivača i kompresora. Kod ovog sistema dešava se da u isparivač uđe previše tečnosti, koja ne može da ispari. S obzirom na to da kompresor sabija samo gas, a ne i tečnost, višak tečnosti se mora ovde odstraniti.

Redovan servis auto klime kod Autoelektričara Mića na Zvezdari

Klima uređaj potrebno je periodično servisirati kako bi svi parametri bili u granicama neophodnim za normalno funkcionisanje.
Predviđeni interval od strane svih proizvođača za redovni servis je 2 godine, što znači da bi ga trebalo obaviti pred početak svake druge sezone korišćenja. U servisu Autoelektričar Mića na Zvezdari servis auto-klime vrši se mašinski i traje 20-tak minuta. Redovni servis klime uključuje pražnjenje celokopne instalacije, zatim vakuumiranje kako bi se iz sistema izvukla sva vlaga nastala kao posledica zasićenja sušača ili intervencija na vozilu pri kojima je instalacija klime bila otvorena i izložena atmosferskim uslovima. Nakon vakuumiranja i testiranja na eventualna curenja u instalaciji mašina u sledećoj fazi ubacuje u sistem sintetičko PAG ulje koje se pri radu klime meša sa freonom praveći tako smešu ulje/gas neophodnu za rad sistema klime. Uz ulje u sistem se ubacuje i UV marker boja koja obeležava mesta eventualnih curenja u sistemu. Na kraju ubacuje se i freon R-134a u tačno propisanoj meri, sistem pušta u rad uz proveravanje pritisaka u sistemu.
U sklopu redovnog servisa klime obavlja se i zamena filtera kabine (polenski filter) ukoliko ovaj već nije zamenjen pri redovnim servisima vozila. U uslovima korišćenja vozila u gradskoj sredini uobičajeni interval zamene polenskog filtera je na svakih 6 meseci.
Na uređaju za dijagnostiku proverava se u kakvom je stanju auto-klima uređaj. Uređaj će prijaviti ukoliko je u radu nastala neka greška u funkcionisanju.
Nakon što se pronađu mesta za priključenje, montira se uređaj za održavanje auto-klima uređaja. Na osnovu podataka proizvođača, modela i varijanti vozila, uređaj će prepoznati količinu rashladnog gasa u sistemu.
Prvo se isisava gas iz sistema, osvežava ga i reciklira, onda pravi vakuum u sistemu nakon čega ponovo ubrizgava gas u sistem. Sledi provera dihtovanja, posle čega je proces završen.

Poslednja etapa je dezinfekcija. Motor se startuje, klima uređaj se postavlja u režim recirkulacije vazduha, a u unutrašnjost se postavlja specijalni uređaj koji bez pomoći hemikalija dezinfikuje čitav sistem . Za pravilan i pouzdan rad redovno zakazujte servis pozivom broja 065/242-69-73 kod Autoelektričara Miće na Zvezdari. Spremite se za sledeću letnju sezonu.

Naše auto elektro usluge

Ovo su samo neke od usluga koje pružamo:

  • Servis auto klime
  • Dezinfekcija i uklanjnje neprijatnih mirisa
  • Punjenje klime
  • Remonti kompresora svih tipova vozila
  • Zamena kompresora
  • Zamena neispravnih cevi
  • Zamena ležajeva na kompresoru
  • Antibakterijsko čišćenje klime

Zašto izabrati Auto električara Miću?

Preko 40 godina radnog iskustva i mnogobrojni zadovoljni klijenti

Povoljne cene

Trudimo se da uvek pružimo najpristupačnije cene uz besprekoran servis.

Poverenje

Zadovoljni klijenti i sve Vaše preporuke su dokaz da ja naš rad kvalitetan.

Garancija

Snabdevamo Vas proverenim auto delovima i garantujemo efikasan servis.